Vidste du dette om korrosion?

Af hus-haand - 18 May 2021

Var du klar over, at det meste af det stål, som man anvender til byggeri, faktisk kan ruste? Derfor arbejder man med korrosionsbeskyttelse, for at beskytte stålet og jernet mod at ruste. Man har faktisk opdelt korrosionsrisikoen i forskellige klasser, som indikerer risikoen for, at der kan opstå skader og farlig nedslidning på stålkonstruktioner efter en række år i brug. Det er naturligvis relevant at vide, når man f.eks. bruger stålsøjler som en del af et byggeri, eller på anden vis bruger elementer, som kan blive påvirker af de ydre omstændigheder i klimaet.

Når man taler om korrosionsklasser, er der tale om klasserne C1, C2, C3, C4 og C5.

C1 er en klasse, hvor der er en minimal risiko for problemer forårsaget af korrosion. Der er ofte tale om indendørs miljøer, hvor der er opvarmet. Derfor er fugten relativ lille. Det kunne f.eks. være i en håndboldhal.

C2 er en klasse, hvor der er tale om mere udsat materiale, men dog på ingen måde i et hårdt miljø. Det er derimod f.eks. i uopvarmede lokaler, men stadig til indendørs brug.

C3 er midten af skalaen og repræsenterer derfor også den middel risiko. Det er stadig til indendørs brug, men der er her tale om klimaer, hvor der er udsving i temperaturen og mere fugtigt.

C4 er en klasse med stor korrosionsrisiko på grund af brug i områder med tæt bebyggelse – typisk ved vand og kyster,

C5 er en klasse med stor risiko for korrosion, da den drejer sig om brug af stålkonstruktioner i fugtige klimaer og typisk ved svær industri.

Hvorfor er dette vigtigt?

Det er vigtigt at tage hensyn til korrosion, da man i Danmark har et klima med skiftende temperaturer og skiftevis regn, tørt vejr, koldt vejr etc. som påvirker stålkonstruktionerne forskelligt fra sæson til sæson.

Man skal derfor sikre, at stålet ikke korroderer i dets miljø, så det kan udgøre en fare på sigt. Simpelthen fordi stålet ikke har samme garanterede holdbarhed og bæreevne. Dette for alles sikkerhed.