Kend juræn, før du søger byggetilladelse til en tilbygning

Af hus-haand - 13 May 2021

Er du ikke meget for at sælge boligen og købe en ny, bare fordi en familieudvidelse har gjort dine nuværende kvm hus utilstrækkelige? Svaret her er ganske simpelt at lave tilbygning til hus – eller, simpelt er nok så meget sagt. Ved tilbygninger, der munder ud i nye rum, skal du altid hente en byggetilladelse fra kommunen, uanset om du er i Glostrup, Hvidovre eller Valby.

Flere regelsæt for tilbygning til hus

Nu er det ikke fordi, du behøver blive jurist eller kunne forstå alle regler for at indhente en byggetilladelse. Byggerådgivere kan naturligt nok hjælpe dig med at planlægge tilbygninger, så de er i overensstemmelse med de lokalplaner for områder, kommunalbestyrelsen vedtager ud fra forskrifterne i den seneste version af planloven, som Folketinget i sin tid har vedtaget.

Du kan søge dispensation fra lokalplaner

Typisk vil det blive afklaret, når du søger byggetilladelse, om din tilbygning til hus lever op til lovkrav og lokalplaners krav til nyt byggeri for et område. Din tid bruger du dog lidt mere effektivt ved at sætte dig ind i de krav, der gælder i din situation, før du begynder at søge en tilladelse. Værd at vide er dog, at du kan søge dispensation fra bestemmelserne i en lokalplan.

Overhold BR18-standarder

Relevant lovgivning at skele til tæller også bygningsreglementet BR18, der sammen med den tidligere nævnte byggelov udgør den centrale lovgivning inden for nybyggeri og renovering af boliger. Bygningsreglementet har en række standarder, der skal overholdes ved byggeri, fx i forhold til ventilation i bygninger, vandinstallationer, brandsikkerhed og selv energiforbruget.

Bliv hjulpet af en byggerådgiver

Du ender altså med at have forholdsvist mange love og reglementer at holde styr på, og bedre bliver det selvfølgelig ikke af, at krav til tilbygninger kan variere selv inden for samme kommune. Heldigvis er du ikke alene ved regelfortolkning – hent hjælp fra en byggerådgiver.