Kalder hvervet som vicevært ikke? Så få ekstern service

Måske har du en EUD inden for ejendomsservice og går med en romantisk drøm om at være ansigtet på den service, der møder lejere i din ejendom? Det er hårdt at være administrator af en ejendom og stå for dagligt vedligehold på samme tid, men måske lader det sig gøre for dig. Men hvis du har flere ejendomme, der alle har brug for nogle til pleje af arealer inden- og udendørs, så stopper legen.

Hent hjælp til vedligehold fra en virksomhed

Her er du nødt til at få hjælp til at sørge for, at græsset bliver slået, at trappeopgangen ikke bliver oversvømmet med reklameaviser, hvilket udgør en brandfare, og at de udendørs trapper ned til dit vaskerum ikke får lov at være glatte længe om vinteren. Svært er det ikke at finde folk med de rette kvalifikationer. Du har talrige selskaber inden for ejendomsservice at kontakte for at få fat i hjælpen.

Afklar dit behov for service af indre og ydre arealer

Man fristes til at sige, der ikke er to ejendomme, der er ens. Den holder ikke helt i virkeligheden, for ved fx bofællesskaber ser du nemt tilfælde, hvor de samme tegninger er brugt og genbrugt. Når det så er sagt, kan der på udendørsarealer ofte være forskellige behov for vedligehold. Netop siden du får afklaret dit behov for service hos et serviceselskab, er det godt at få serviceaftale med sådan ét.

Vil du fokusere på administration? Få hjælp til ejendomsservice

En meget god ting ved at have en aftale om service med en virksomhed frem for med en person er, at én enkelt persons fravær ikke betyder, at du står uden service. Så: Hvis du ikke har tid eller lyst til at være en glad vicevært, men ønsker at fokusere på administration, så få hjælp til ejendomsservice.