Gamle elinstallationer – Hvornår skal de udskiftes?

De fleste ved nok, at der er risici ved gamle elinstallationer, men hvornår bliver elkabler og andre elektriske installationer for gamle før at være sikre?

Elinstallationer har et bedst før-dato, og når denne er passeret, indebærer det at dine elinstallationer er en risiko og kan lede til problemer som f.eks. pludselig ingen strøm. For ledninger, der er placeret inde i væggene, er det ikke primært selve brugen, der slider dem op, men derimod alderen. Gamle materialer visner med tiden med også påvirkningen fra de omkringliggende materialer, såsom isolering påvirker standen og holdbarheden.

Risiciene med gamle ledninger og elinstallationer

Som boligejer er du ansvarlig for el-sikkerheden i din bolig. Hvis du for nylig er flyttet ind i et ældre hus og ikke ved, hvor gamle kablerne er, så sørg for at få foretaget et eftersyn hos en autoriseret elektriker.

Ved eftersynet kontrollerer elektrikeren el-tavlen, sikringerne, tilslutningerne, stikkontakter, afbrydere og eventuelle jordfejlsafbrydere osv. Elektrikeren laver også stikprøvekontrol på nogle af elkablerne for at få et billede af den elektriske standard i huset.

Hvor ofte bør der foretages en el-eftersyn?

Bor du i et hus, der er mere end halvtreds år gammelt, og hvor du ikke ved, om strømmen er blevet efterset, bør du straks kontakte en elektriker for at få et el-eftersyn. Der er en stor risiko for, at elkabler og andre komponenter er i så dårlig stand, at de udgør en sikkerhedsrisiko.

Men det anbefales, at du får strømmen efterset mindst hvert tyvende år, også selvom du har boet længe i huset og var til stede, da strømmen sidst blev skiftet. Gennem at efterse dine elinstallationer så undgår du problemer som, hvor du nødsaget bliver nødt til at kontakte en akut elektriker.

El-renovering øger huset eller lejlighedens værdi

Er el-anlægget i et hus eller i en lejlighed i dårlig stand, bør der foretages en el-renovering. En el-renovering betyder, at alle elkabler, stikkontakter og afbrydere udskiftes, samt el-tavle og el-måler.

Ofte benytter man også lejligheden til at skifte til jordet el, hvilket øger sikkerheden. Der er også installeret en fejlstrømafrbydere og du kan også benytte lejligheden til at installere et par ekstra stikkontakter i hvert rum, noget der ofte er behov for.

En el-renovering er et stort projekt, men det gør huset mere sikkert og en el-renovering øger også ejendommens værdi, så det betaler sig som regel også økonomisk. Det er meget vigtigt, at du hyrer en elektriker til renoveringen, og at du ikke under nogen omstændigheder selv forsøger at trække strøm.

Hvis der opstår et akut problem på dine elinstallationer, så er det også vigtigt at du kontakter en autoriseret elektriker akut, og ikke selv forsøger at reparere skaderne.