Allier dig med advokaterne på sagførerne.com, og få hjælp ved hegnssyn og skelforretning

Hos Sagførerne bliver du altid mødt med et imødekommende og empatisk team af dygtige advokater, der står klar til at hjælpe dig, hvis du og din nabo ikke kan nå til enighed omkring hegnet eller skellet mellem jeres grunde. De fleste problemer naboer imellem kan nemlig afgøres på et juridisk grundlag, og i disse tilfælde står du altid stærkest med en specialiseret advokat ved din side.

Afgør uenigheder om hegn med et hegnssyn

Mange danske husejere bruger hegn i og omkring deres haver for at skabe øget sikkerhed – særligt for børn og dyr – eller for at værne om deres privatliv. Placeringen af, højden på og udseendet af disse hegn kan dog nemt resultere i uenigheder naboer imellem. Heldigvis er der hjælp at hente hos det dygtige advokatteam hos Sagførerne, hvis du står i denne kedelige situation.

Der er nemlig nogle regler på området omkring hegn, som træder i kraft, når naboer ikke selv kan nå til enighed. Der er f.eks. ret klare regler om højde, placering, vedligehold og lignende. Disse regler kan Sagførerne hjælpe dig med at navigere, så du kan få en afgørelse i sagen, hvis du på den ene eller den anden måde strides med naboen om hegnene mellem jeres grunde. For at få afgjort en hegnssag vil der ofte blive arrangere hegnssyn, på baggrund af hvilket Hegnssynet træffer en gældende afgørelse i forhold til lovgivningen. Her kan en specialiseret og erfaren advokat fra www.sagfoererne.com være en uvurderlig samarbejdspartner, da denne kan sørge for korrekt præsentation af sagen ved hegnssyn, så den kan få det bedst mulige udfald for dig.

Sagførerne bistår også din sag ved skelforretning

Er det snarere skellinjen mellem din og din nabos grund – og i forlængelse heraf placeringen af hegnet – der er kilden til uenighederne? Så hjælper Sagførerne dig ligeledes gerne med at arrangere skelforretning, så sagen kan få en endelig afgørelse.

Skelforretningen giver nemlig en klar afgørelse af, hvor skellet mellem de to grunde faktisk går. Her kommer en landinspektør ud og træffer afgørelse om, hvor skellet mellem ejendommene går.

Udover at sørge for at få arrangeret skelforretningen, vil advokatens rolle være at repræsentere dig ved skelforretningen og fremføre sagen på den måde, der bedst muligt varetager dine interesser. Det er nemlig vigtigt, at få sagen præsenteret korrekt, da sagens udfald i høj grad afhænger af, hvordan parterne får fremlagt sagen. Samtidig vil din advokat også altid sørge for at vejlede og guide dig igennem hele processen, så du kan være tryg fra start til slut.

Har du brug for hjælp til at afgøre spørgsmål om hegn, skel eller andre ejendomsrelaterede emner, der skaber problemer mellem dig og din nabo? Så læg vejen forbi sagfoererne.com, hvor du også kan læse mere om emner som skelforretning og hegnssyn, og kontakt Sagførernes dygtige team allerede i dag. Den første samtale er nemlig altid gratis og uforpligtende.