Afgør din nabostrid om hævd, hegn eller andet i samarbejde med Sagførerne

Af hus-haand - 06 Dec 2021

Når en nabostrid ender i en retslig tvist, er det altid en fordel af have et erfarent advokatteam ved sin side. Derfor kan du roligt kontakte Sagførerne, hvis du står i en situation, hvor du har brug for juridisk hjælp. Dermed står du nemlig stærkere, når sager om alt fra hævd til nabostøj og hegn skal afgøres.

En oplagt allieret, hvis du eller din nabo har vundet hævd

Hvis du i mange år har benyttet en del af din nabos ejendom – eller omvendt – så kan der være grundlag for at vinde hævd. Det betyder, at du eller din nabo har mulighed for at opnå ret over en fast ejendom, der tilhører en anden. F.eks. kan en sag om vundet hævd resultere i, at grænserne mellem ejendommene flyttes, eller den ene nabo får ret til at færdes over eller benytte den andens ejendom. Selvom betingelserne for at vinde hævd er opfyldt, er det dog ikke altid så let at få lukket sagen. Derfor bør du altid alliere dig med en advokat på området, hvis du mener at have vundet hævd på din nabos jord eller omvendt. Det er nemlig vigtigt, at sådanne sager behandles korrekt både i forhold til lovgivningen og i forhold til fremstillingen af tvisten for retten eller ved en skelforretning – alt afhængigt af hvordan sagen skal afgøres.

Løs din nabostrid på et juridisk grundlag

Uanset hvilken type nabostrid, du bliver involveret i, så kan Sagførerne hjælpe dig med at behandle sagen bedst muligt. Deres dygtige team har nemlig specialiseret sig indenfor den lovgivning, der relaterer sig til fast ejendom. Derfor kan de også yde juridisk bistand i forhold til alle de tvister, der kan opstå i et naboskab. Hvis du og din nabo bliver uenige om hævd, skel, hegn, træer eller andre ting, I deler, så kan Sagførerne være en uvurderlig samarbejdspartner. Med deres hjælp står du nemlig stærkere, når din nabostrid skal afgøres. Særligt hvis konflikten er nået til et punkt, hvor den skal behandles i retten, ved en skelforretning eller ved et hegnsyn. I alle tilfældene er du som udgangspunkt repræsenteret af en advokat, som fører sagen på dine vegne.

Uanet hvilken type nabostrid, du er blevet involveret i, kan du læse meget mere om den gældende lovgivning på sagfoererne.com. Der har Sagførerne nemlig samlet en række nyttige informationer om alle de naborelaterede tvister, de behandler – herunder både nabostøj, hævd, skel og meget mere. På den måde kan du blive meget klogere på reglerne og dine muligheder.